خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

بر محمل بال‌هاي "عقل" و "احساس"
مراثي و روضه‌هاي شهيد مطهري، آگاهي‌بخش، اندوه‌زا، و پيوند دهنده قلوب با اهداف نهضت حسيني
متفكر شهيد علامه آيت‌الله مرتضي مطهري همواره از نفوذ تحريف و خرافه در روضه‌ها و مرثيه‌هايي كه در محافل عزاداري حضرت امام حسين(ع) خوانده مي‌شد و آفت و آسيب ايجاد مي‌كرد رنج مي‌برد. اين رنج، باعث مي‌شد آن شهيد والامقام آرام و قرار نگيرد و با روش‌هاي مختلف به تلاش‌هاي فكري و علمي بپردازد و در سطح جامعه و در ميان اقشار مختلف مردم آگاهي‌بخشي و بينش‌زايي كند. مجاهدت‌هاي استاد شهيد به دو نوع تقسيم بندي مي‌شود. نوع اول سلسله سخنراني‌هاي مستدل و تحليلي درباره تحريفات راه يافته به تاريخ عاشورا و ترويج وقايع فاقد سند و نامنطبق با اصل رخدادهاي اين نهضت و انقلاب بزرگ. شهيد مطهري ضمن شرح و تبيين اين تحريفات، از اين ظلم و ستمي كه بر تاريخ نهضت حسيني مي‌گذشت فرياد بر مي‌آورد و به شدت اعتراض و انتقاد مي‌كرد. نوع دوم تلاش‌هاي استاد مطهري، روضه‌هايي بود كه در پايان سخنراني‌هايش در عزاي حسيني مي‌خواند. او به اين وسيله روضه خواني مستند و صحيح و بدون تحريف را به ديگران مي‌آموخت. روضه‌هاي استاد مطهري مثل تمام سخنان و رهنمودهاي او، از عمق و محتوا برخوردار است. او در متن روضه‌ها هم پيام و آگاهي مي‌دهد و هم دلها را به لرزش در مي‌آورد تا اشكها از روي آگاهي جاري شود و قلوب آنگونه در اندوه مصايب عاشورا بنشيند كه پيوندي مقدس با حضرت امام حسين(ع) و اهداف و ارزش‌هاي نهفته در قيام او ايجاد كند. نگارنده معتقد است بايد در روضه‌هاي شهيد مطهري كندوكاوي صورت گيرد تا شيوه آنها شناخته و معرفي گردد. در يك جستجو و نگاه از چند سو، در مي‌يابيم كه اين روضه‌ها از دو مشخصه بسيار مهم و تأثيرگذار كه يكي "عقل" است و ديگري "احساس" بهره دارد. در مشخصه اول، شهيد مطهري عقلانيت را در اين مراثي و روضه‌ها به اين صورت دخالت مي‌دهد كه از دانايي و آگاهي‌هاي لازمي كه از آثار عقل است مستمع را بهره‌مند مي‌سازد و ابتدا او را نسبت به آنچه اتفا