خبر   
رهنمودها   
بیانیه ها   
همایش ها   
برنامه ها   
مطالب مفید   
مهم   
سایت ها مراجع اعظام و مراکز شیعی   

ادعاي عجیب رئيس سابق دولت
ادعاي عجیب رئيس سابق دولت
شرق: <<عباس اميري فر>>، نزديک ترين روحاني به احمدي نژاد در دوره رياست جمهوري اش، حرف هاي درز كرده از يك جلسه به نقل از رئيس سابق دولت را تأييد كرده است. او درباره نقل قولي از احمدي نژاد در جلسه اي خصوصي که گفته است: <<انقلاب کار انگليس بود>>، در انصاف نیوز نوشته است: <<بنده خودم در اين جلسه در ولنجک حضور داشتم و بدتر از موارد فوق را گفتند و به دليل توهين ايشان آن جلسه را ترک کردم و مقدمه قطع ارتباطم با ايشان شد. حالا مختاريد باور کنيد يا نکنيد و به قول ما طلبه ها فلک الخيار>>. سايت بصيرت چند روز قبل در مطلبي نوشته بود: <<محمود احمدي نژاد در برخي از نشست هاي محفلي اطرافيان خود حضور يافته و مواضع تندي را مطرح مي کند. او مدعي است تمام مسئولان نظام براساس خط انگليسي حاکم شده اند! يا وابسته به انگليس هستند يا انگليس به صورت مستقيم يا با واسطه آنها را مديريت مي کند! وي همچنين مدعي است در اتفاقات گذشته و حتي شکل گيري انقلاب هم انگليسي ها پشت پرده بوده اند! حتي آنهايي که مصدق را زدند، فداييان اسلام را آوردند اينها هم طرح انگليس بود! وي معتقد است، آيت الله کاشاني کودتايي را عليه مصدق اجرا کرد به خاطر اينکه همه آنها انگليسي بودند. احمدي نژاد گفته است، روحاني به مذاکره و توافق با آمريکا و اروپا معتقد است و مي خواهد از اين طريق رفاه را در کشور ايجاد کند. احمدي نژاد در عين حال مي گويد براي رأي مجبور هستيم از بدنه ضعيف جامعه حمايت کنيم، سوار شويم تا بتوانيم اهدافمان را پيگيري کنيم>>. اسفند سال 96 اسفنديار رحيم مشایي با حضور در مقابل سفارت انگليس و در اعتراض به بازداشت حميد بقايي حکم بقايي را به آتش کشيد. مشايي، سفر بوريس جانسون، وزير خارجه بريتانيا، به ايران را در ارتباط با حذف محمود احمدي نژاد و نزديکانش عنوان کرد و اين گونه مدعي شد که حکم حميد بقايي با دستور ملکه بريتانيا، نخست وزير و وزيرخارجه آن کشور، به مقام هاي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ديکته شده است.بعد از آن هم دفتر محمود احمدي نژاد با ان